E-Shop Mapa webu ReceptyVlastní vyhledávání

Kalendárium

Podletí
Do 15. září nahlásit změny v počtu chovaných včelstev
Dodat na ZO ČSV "Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství"
Podklady pro "Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2012"
Do 20. srpna doručit sekretariátu ÚV ČSV originály dokladů
Do 15. srpna doručit sekretariátu ÚV ČSV oznámení o stanovišti včelstev
Podzim
V období od 10.října zajistit komisionální provedení podzimního ošetření včelstev proti varoaze fumigací, popř. aerosolem, dle nařízení místně příslušné karjské veterinární správy a technickývh pokynů základní organizace ČSV.
Zima
Dokončit podzimní ošetření včelstev proti varroáze
Nejpozději do 15. února provést odběr měli
Do konce února nahlásit stanoviště včelstev příslušnému Obecnímu úřadu
Předjaří
V březnu je nutno nahlásit kočovný plán (v případě že budeme kočovat) na příslušné pracoviště Státní veterinární správy ČR
Nejpozději do 15. dubna provést nátěr včelího plodu
Jaro
Do 1. června nahlásit ZO počet léčených včelstev
Časné léto
Do 15. června doručit ÚV ČSV žádost o poskytnutí dotace
Do 20. června doručit ÚV ČSV žádost o poskytnutí dotace
Plné léto
Do 20. července doručit doklady o pořízení vyvíječe k aerosolovému ošetření

Úly:


I v současné době existuje celá řada typů úlů : BUDEČÁK, ČECHOSLOVÁK, ZADOVÁK, LANGSTROTH a jiné historické jako je BRŤ, SLAMĚNÁ KOŠNICE, KLÁT apod.

Kláty

Dále jsou zateplené, tenkostěnné a v poslední době se objevují polystyrenové.


Úly nástavkové

Nástavkový úl+dno Já v současné době používám nástavkové úly s podmetem 10cm. Nástavky požívám vysoké na 11 rámků 39x24cm.U nás se používají i jiné rámkové míry, nicméně mě se zalíbila tato. Uvažuji o vyzkoušení polonástavků s rámkovou mírou 39x17. Avšak při mém současném počtu včelstev je to pouze a zatím jen myšlenka.

Budečák

Úl budečák Tento typ úlu se využíval dříve, i když také v současné době je hodně včelařú, kteří tento typ používají. Z mého hlediska mi tento způsob přijde velice nevýhodný. Jeho možnosti, co se týče rozšíření úlového prostoru, jsou nulové - omezující se pouze na dvě patra. Proto zde dost často dochází k nechtěnému rojení včel a s tím spojenými pracemi, o výnosu medu ani nemluvě.

Oplodňáček

Je to vlastně malý úl na šest rámků, využívá se na oplodnění matek a tvorbu oddělků.

Oplodňáček

Rojáček

Další z typů malých úlů, využívá se na přepravu či odchyt rojů. Většinou na čtyři rámky.

Rojáček

Další pomůcky:

Rámečky

Rámeček

Rámečky 39x24cm vyplétám svisle a poté do nich zatavuji voskové mezistěny. K zatavení používám trafo na 24v. Někteří včelaři natloukají mezerníky na spodní a horní část rámečku. To jsem shledal jako velice nepraktické a vyzkoušel mezerníky přibít na boční stranu (jak je vidět na obrázku). Při vyndavání rámku už nedocházelo k porušení včelího díla, proto jsem u této varianty zůstal.


Kukla (klobouk)

Včelařský klobouk Včelařská kukla nebo klobouk, je nepostradatelný pomocník každého včelaře.


Dýmák

Dýmák Dýmák ja další věc ze včelařských potřeb. Používá se k vykuřování. Včely reagují přirozeně na dým tím že se stáhnou.


Mateří mřížky

Mateří mřížka Mateří mřížka se používá k oddělění medníku od plodiště. Včely touto mřížkou mohou prolézat tam a zpět, ale matka tudy neproleze. Mateří mřížky používám plastové a železné. Železné ve větší míře díky jejich, pro mě snadnejší desinfekci plamenem.


Smetáček

Rámeček

Tento šikovný pomocník je dobrá pomůcka při odběru medu. Po vyjmutí rámečků plných medu z medníku, včely nejprve trhnutím oklepneme a po té ometeme smetáčkem. Je spousta jiných způsobů, které se však používají ve velkoprovozech. Jako jinou variantu je možno použít, třeba výkluzů. Ve Francii používají včelaři různé repelenty, po kterých ale zůstává chemická stopa v medu. V CZ tento způsob není povolen.


Vidlička

Rámeček

Po přinesení plástů k medometu je nejprve potřeba plásty odvíčkovat. K tomu nám dobře poslouží odvíčkovací vidlička. Existují i jiné nástroje jako jsou odvíčkovávací nože, poloautomatické a automatické linky. V maloprovozech nám však odvíčkovací vidlička spolehlvě a dostatečně postačí.


Přelarvovací lžička

Přelarvovací lžička Tento nástroj slouží k tzv. přelarvování, to je přenesení vajíčka nebo kukly do matečníku.


Značící síťka

Značící síťka Značící síťka na matky - Touto pomůckou lze matku přiklopit například proti molitanu a označit.


Školkovací klícka

Školkovací klícka Slouží nám k zaškolkování matečníku tzn. přichycením přes matečník a tím uvězněním líhnoucí se matky v klícce. Zabrání se tím zničení ostatních matečníků, čímž je docíleno chování více matek pohromadě.